Erbjudande Företag

Klara Stegen Framåt

Hållbara nycklar för kunskap, bearbetning & nyorientering.

Omtanke   Omställning   Omstart

" Dina möjligheter till framgång och resultat

 är mitt främsta fokus. Hör av dig redan idag och låt oss se hur vi kan arbeta ihop! "


Ledarskapsutveckling    Uppdragsutbildningar Föreläsningar    Workshops     Coaching 

" Med glädje, gedigen erfarenhet och konkreta metoder och verktyg som får dig att växa och bli mer trygg i din roll, samt inse hur förändring och förlust kan höra samman, utvecklar och stöttar jag ledare och personal inom företag, skolor, kommuner och föreningar. Du får pusselbiten till vad allt förändringsarbete faktiskt gör med din egen och  andras drivkrafter - kunskap som är A och O för dig som med framgång behöver driva andra, dig själv eller en verksamhet framåt. "


Mio Rubin

Utbildare, Ledare, ICF-coach, Certifierad handledare, Mentor

Vissa steg kräver stöd.

 

Sagt om förläsningen

"Ett professionellt stöd i sorgen"

 

" Mio Rubin är en uppfriskande fläkt i en annars stängd värld. Att prata om sorg och kris hör lite till det där ”mest förbjudna”. Vi lämnar människor som sörjer i fred. Vi sänker vår röst när vi talar om ämnet och det kan lätt bli allvarstyngt och…ja…sorgligt.


 Mio hanterar ämnet på ett helt annorlunda sätt. Det skapar nyfikenhet snarare än olust inför andras känslor. Hon hjälper oss att se sorg och kris som naturliga delar i vår tillvaro. Mios föreläsning är ett måste för alla personalare, socionomer och andra som möter människor i sitt yrkesliv." 

      

F.d. åhörare och VD för ett utbildningsföretag

Källa: Arbetsmiljöverket

Ohälsotalen skjuter i höjden, främst hos unga! Kom ihåg att det inte alltid syns utåt när någon mår dåligt eller är på väg att pressa sig över en hälsosam gräns.

Ibland märker inte ens du själv att du pressar dig över gränsen - inte förrän kroppen sätter stopp.

 

Som ansvarig för en verksamhet, som kollega, anhörig, samordnare eller liknande, behöver du kunna identifiera, förekomma och hantera det som sker med andra.Psst..

Visste du att när du upplever ett arbetsmiljöproblem, vilket som helst, är ditt produktionsbortfall 38% per vecka - i genomsnitt!

ERBJUDANDEN FÖR DIG OCH DIN VERKSAMHET

 - upplägg som passar just ditt unika behov tas fram och offereras på begäran. 

Utbildningar * Föreläsningar * Workshops * Handledning

Alla typer av oönskade "förändringar" påverkar oss människor på djupet. På helt olika sätt.


Övertaglighet   Omorganisation   Flytt   Outsourcing   Kränkande särbehandling   Mobbing

Sjukdom   Besvikelse   Våld   Hot   Dödsfall   Separation   Systembyte   Krossade drömmar 


Du som vill leda framgångsrikt även i tider av ovisshet, oro eller ren rädsla och sorg, behöver bredda din kunskap för att tryggt, kompetent och fokuserat kunna driva din verksamhet framåt med framgång. När du har rätt kunskaper blir du modig och balanserad och kan lägga tid på rätt saker. Visste du att när du leder i förändring eller när "något händer", leder du ofta andra i förlust? Ibland ren sorg.

  

Mina resultatinriktade insatser använder du med fördel före, under eller efter all typ av transformation, konflikt eller då det som inte får ske ändå sker. De syftar till att öka din möjlighet att;


 • Bibehålla önskad fart och kvalitét - även i förändringens tid
 • Ha rätt fokus och öka mottagligheten hos dem du leder / möter
 • Minimera konflikter, vardagshinder och andra liknande situationer som skapar produktionsbortfall
 • Mer professionellt och tryggt våga möta andra, oavsett situation
 • Lägga tid och kraft på "rätt" saker i verksamheten
 • Få mer samspelta och produktiva arbetslag - också i perioder av ovisshet, transformation, förlust eller sorg.Boka gärna handledningskursen: Släpp taget och gå vidare.

Nycklar och verktyg anpassade för ALLA typer av förändringsprocesser och transformation där man behöver bli klar med det gamla för att kunna fokusera helt på något nytt. Omställning, omstart.


 • Hållbar och positiv inverkan för grupp, individ och företag
 • Livslånga och hållbara verktyg för framtiden
 • Avslut på det gamla för nyorientering och ny mottaglighet
 • Trygghet att lättare bemöta andra - även i obekväma situationer
 • Sinnesro när du som bäst behöver den , inte då yttre omständigheter eventuellt möjliggör den
 • EJ terapi, inget ältande, ingen som helst medverkan från eventuell motpart
 • Endast under en tidsbegränsad period med konkreta och kraftfulla övningar i trygg miljö
 • Nya insikter och bredare perspektiv


Lär dig hur effektfull bearbetning kan förändra din verksamhet från grunden.


Praktiska detaljer

Kurslängd: 8 veckor (kan genomföras på 6 veckor vid behov).

Omfattning: Varje kurstillfälle är ca 60 - 75 minuter. Enkla men kraftfulla hemuppgifter om ca 2 timmar mellan varje möte.

Pris: 11.900 kr exklusive moms totalt ca 10 timmars utbildning. Enskilt eller i grupp.


Vid 5 bokningar eller fler till ordinarie pris och som görs vid samma tillfälle, ges mängdrabatt enligt offert.

Kursmaterial: Kurslitteratur och övningsmaterial ingår, liksom kurslokal i Stockholm. I andra delar av landet tillkommer ev. lokalkostnad och resekostnad.

Övrigt: Avsätt gärna tid för egen reflektion under kursens gång


Var proaktiv och boka gärna en kurs eller en föreläsning före problem uppstår!

 

 

 


Coaching

Omplacerad. Ny roll. Uppsagd. Eller någon annan omställning, planerad eller oplanerad?

Ta stegen och blicken in i framtiden. Med fokus på att själv klara stegen framåt.

 

Tänka om och lära nytt är en förmåga som ofta är ett outtalat krav för medarbetare i dagens förändringsbenägna verksamheter. Ta ut ny riktning och uppnå mål som gynnar helheten och företaget, är ett annat. Hur gör du för att rent konkret sätta upp egna mål som går ihop med företagets mål? Hur sorterar du mellan tankar, idéer och rädslor för att hitta lösningen framåt?

Jag är ditt eller dina medarbetares personliga stöd och redskap för att hitta nya infallsvinklar och lösningar på just era utmaningar och problem. Med kraftfulla frågor och kärnkompetenser enligt International Coach Federations (ICFs) krav och etiska riktlinjer, skapar jag en trygg och kreativ miljö där din förutsättning för att uppnå önskad förflyttning och önskat resultat, är viktigast. 

 

Att överbrygga hinder och fokusera på dina möjligheter är mitt uppdrag som ICF-coach. Jag "leder" inte dig och dina tankar, det gör du själv. Däremot leder jag processen och strukturen, så att du kan koncentrera dig på att ta dig från tanke till handlig. När du lättare kan se dina egna utmaningar och problem ur helt nya synvinklar, ökar ofta din egen drivkraft, ditt engagemang och dina chanser att klara stegen framåt.    

 

Boka gärna: Tio års resan: Coachingupplägg där vi arbetar i framtid för att stötta i nutid.

Kliv fysiskt in i din framtid och se hur du vill ha det där och vem du vill vara i framtiden!

 

 • sätta upp mål och skapa handlingsplan
 • se lösningar och passera hinder
 • öppna upp mer av egen styrka och personlig utveckling
 • förflyttning från nuvarande läge till önskat läge
 • förutsättningar för en helt ny livsstrategi 

 

 

Praktiska detaljer

Antal möten: Det bestämmer vi gemensamt baserat på vad du vill uppnå, men oftast ses vi 6, 8 eller 12 gånger

Omfattning: Ett möte tar mellan 45-60 minuter

Pris: Enligt offert, baserad på antal möten och möteslängd

Övningsmaterial: Allt eventuellt övningsmaterial ingår

Övrigt: Avsätt gärna tid för egen reflektion under kursens gång. Coaching (ej 10-årsresan) kan även ske digitalt eller via telefon

 

 

 


Stöd * Mentorskap * Inspiration * Bollplank * Rådgivning

Utveckling för goda avsikter, insikter och utsikter. Rätt stöd ger dig bättre tillgång till din fulla potential. Vissa steg kräver stöd.

 

Som ledare ställs det ofta höga krav på dig, såväl internt som externt. Oavsett högt arbetstryck, omorganisation, sjukskrivningar eller andra förändringar i gruppen eller i företaget förväntas du säkra affärsflöde, kvalité, motivation, funktion och relation till medarbetarna och gruppen. Det är inte alltid så lätt och särskilt svårt kan det bli när ledarens ledare inte heller alltid kan leverera rätt förutsättningar.

Därför krävs det oftast professionellt stöd, råd eller utbildning i en rad situationer för dig som ledare:

Ny som chef? Har du valt eller valts? Har du varit en bra specialist som trivs bäst med de uppgifterna och som egentligen inte sökt ledarskapet? Är du en ledare som lägger merparten av din tid på att informera och instruera och "serva" dina medarbetare för att reducera missnöje? Vet du hur du som ledare skapar engagemang och motivation hos andra? Vet du när du leder och när du tror att du leder? Styr du din vardag eller styr den dig? Leder du andra som inte vill gå dit ni är på väg? Får du rätt stöd i vardagen?

 

Leder du förändringsarbete är rätt fokus och arbetsro extra viktigt. För att du ska kunna sortera och fokusera på rätt saker erbjuder jag stödsamtal i form av bollplank, övningsupplägg med verktyg som skapar struktur och planering för din vardag etc, mentorsprogram över en längre tidsperiod, enstaka eller återkommande WS med konkreta övningar och redskap för dig och / eller din grupp. EJ terapi.

 

Vikten av att alla drar åt samma håll kan inte nog underskattas, för vad händer när man inte gör det? Kommunikation är en nyckel, förståelse och kompetens andra. Vi är alla mänskliga, så det är inte alltid så lätt att få ihop helheten på egen hand. Förändringar är en naturlig del av livet, men vi är generellt dåligt rustade i att ta oss igenom dem vilket gör att vi lätt kan fastna i det som har varit och bli oemottagliga. Alla som har försökt leda personer som inte är mottagliga eller besvikna över något, vet hur svårt det är och hur mycket energi som krävs. Det är här jag stöttar dig och gruppen och gör skillnad. Samsyn är A och O oavsett om ni planerar för, är mitt i, eller efter förändring.

 

Köpa ut personal och ge dem en skjuts på vägen eller motivera dem som är kvar? Dina behov styr insatsen.

Ansvariga och ledare kan anlita mig för att stötta grupper och individer under en begränsad period kanske på plats hos er för dem som är kvar eller som stöd utanför företaget för de som får lämna. Jag bidrar med att vända förlust till lust och jag värnar om ditt företags varumärke både internt och externt genom att stötta andras personliga utveckling och nyorientering. Nya instikter ger nya utsikter. Exempel på stöd:

 

 

 • utbildningar, föreläsningar, gruppövningar i syfte att enas och förstå resan framåt
 • stödsamtal, debriefing etc för att motivera och stötta vid t.ex. omställning, outsourcing, övertlighet, EJ terapi
 • aktiviteter och WS för att öka samarbetet och delaktigheten hos grupp och / eller invid vid t.ex. systembyte, chefsbyte osv.
 • öka förståelse för god kommunikation och feedback i vardagen
 • ledarstöd på individnivå före, under och efter alla typer av inre och yttre förändringsprocesser

 

Praktiska detaljer

Antal möten: Det bestämmer vi gemensamt baserat på just ditt unika behov och vad du vill uppnå, men oftast ses vi 6, 8 eller 12 gånger under ett år och däremellan arbetar jag med gruppen/individen enligt överenskommelse

Omfattning: Ett rådgivningsmöte är mellan 45-60 minuter beroende på vad vi kommer överens om. WS och gruppövningar reserverar jag tid för enligt överenskommelse

Pris: Enligt offert, baserad på antal möten och möteslängd

Övningsmaterial: Eventuellt övningsmaterial ingår

Övrigt: Avsätt gärna tid för egen reflektion under rådgivningens gång, rådgivningsdelen och viss utbildning kan ske digitalt eller via telefon

Vissa steg kräver stöd.