Om mig

Klara Stegen Framåt

Hållbara nycklar för kunskap, bearbetning & nyorientering.

Omtanke   Omställning   Omstart" Jag har egen positiv erfarenhet av alla de verktyg jag har valt att arbeta med, därför vet jag att de ger resultat och kan förbättra ditt liv. 

Både i ditt arbete och privat.


Att "låtsas" må bra kräver mycket mer energi än att agera för att må bra. "
Mio Rubin

Utbildare, Ledare, ICF-coach, Certifierad handledare, Mentor

Vissa steg kräver stöd

Sagt om Mio Rubin som utbildare och föreläsare:


" Mio Rubin är en uppfriskande fläkt i en annars stängd värld. Att prata om sorg och kris hör lite till det där ”mest förbjudna”. Vi lämnar människor som sörjer i fred. Vi sänker vår röst när vi talar om ämnet och det kan lätt bli allvarstyngt och…ja…sorgligt. Mio hanterar ämnet på ett helt annorlunda sätt. Det skapar nyfikenhet snarare än olust inför andras känslor. Hon hjälper oss att se sorg och kris som naturliga delar i vår tillvaro. Mios föreläsning är ett måste för alla personalare, socionomer och andra som möter människor i sitt yrkesliv."


Åhörare och VD för ett utbildningsföretag

Om mig och min passion


Min erfarenhet av att leda, utbilda och coacha andra, hela tiden med andras förväntan på bibehållen lönsamhet, högsta service, och tempo, har jag nytta av i mitt nuvarande arbete som konsult.


Jag vet hur det kan vara att implementera nytt tänk och nya förutsättningar på löpande band för arbetsgrupper och kunder och jag vet hur utmanande det kan vara att fortsätta gå framåt och att få med sig andra framåt i tider av "ovisshet" och "oro".

Med 15 år inom en stor säljorganisation hos TV4 har jag verkat under ständig transformation som t.ex. nya strategier, ny digital utveckling, nya system, nya tankesätt mm som alla inblandade parter, även kunder och samarbetspartners, fått förhålla sig till. Trots att det ofta är ensamt och ibland rent av svårt att räcka till som ledare, så brinner jag för ledarskapet! Det är en sann glädje att få skapa professionella och samspelta team som stöttar varandra och blickar framåt - även när förändringarna hela tiden knackar på dörren. Jag har arbetat mycket med gruppdynamik och kommunikationsmodeller (DISC) och även med kompetensinventering och kompetensförflyttning.


         Några av mina kompetenser:

  • utbildar / utvecklar företag, grupper och individer runtom i hela Sverige och i olika branscher
  • driver firman Klara Stegen Framåt
  • implementerar / initierar förändringsarbete inom organisationer som behöver anta nya strategier och ökad lönsamhet 
  • diplomerad coach (ICF)
  • föreläser
  • mentor utbildad hos organisationen Mitt Liv AB
  • certifierad bearbetningshandledare utbildad vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning Bearbetningsverktyget lärde jag mig 2009 i efterdyningarna av en utdragen arvstvist. Det är numera det verktyg som har haft den enskilt största och mest positiva inverkan på hela min livskvalité. Därför är det med stolthet och sann glädje som jag handleder andra i detta enkla men oerhört kraftfulla verktyg!


Vända ansiktet mot solen.

Njuta av smaken från ett äpple.

Ta emot omtanke och kärlek från andra.

Kunna slappna av och sova gott om natten.

 

En självklarhet? Nej, långt ifrån. Dessa "enkla" förmågor  saknar många i sin vardag. Av egen erfarenhet vet jag att när du har annat i tankarna så påverkas hela ditt liv.


En tanke på vägen - låt inte tiden bara gå!

Skjuter du upp det jobbiga i vardagen? Då skjuter du kanske även upp det roliga?  Tankar som; "Sen när jag har gjort klart det här och det här, så kan jag sen satsa på något nytt eller orka ladda om..."  Vänta inte på att må bra, skaffa dig kompetens och rätt verktyg som gör att du vet hur du kan agera för att må bra. 

Rätt kunskaper ger rätt inställning och förståelse - vilket ökar kvalitén i allt du gör. Det är också en förutsättning för att kunna leda andra och sig själv.

När människor levererar resultaten gäller det att kunna möta behov. Framgångsrikt.


Det är bara så det är.

Mer om min erfarenhet


förändringsledare, ledarskapsutvecklare,

bearbetningshandledning, coaching, direktanpassade utbildningar & Workshops - även digitala, föreläsningar, gruppdynamik, mentor, volontär

Jag ser ditt liv som en helhet. Dina möjligheter, ork och energi på resan framåt är grunden och därför låter jag även hjärtat spela roll, inte bara hjärnan. Att gå emot eller koppla ifrån sitt hjärta kostar på. Både i motivation och livslust.


 Av mig får du både kompetensutveckling och personlig utveckling, både livsstrategier och handlingsstrategier. Allt för att du med kraft och fokus ska klara stegen framåt.


Ofta krävs en kombinerad insats av förebyggande eller återuppbyggande utbildnings- och stödinsatser. Alla påverkas olika i förändring, men en sak har de gemensamt

- risken för stress och konflikter ökar:


uppsägning, tvist - ifrågasättande och misstro (ledare och organisation ifrågasätts ofta långt efteråt)

allvarlig sjukdom, dödsfall, våld - osäkerhet, oro och ovisshet (känslor sprider sig som ringar på vattnet)

Konflikter, svek, mobbing - relationer som knakar påverkar det operativa (sämre samspel)

Skilsmässa, besvikelser - ältande, fokus och engagemang på "fel" saker (tidskrävande för alla)

osv osv.

Känner du igen dig? Kanske inte idag, men morgondagen vet vi inget om. Krasst, javisst, men sant.   


I vår extremt föränderliga värld full av relationer och prestationer, ser jag hur framförallt ökad kompetens i bearbetning och nyorientering är ett absolut måste oavsett om man vill bibehålla hälsa, glädje och jag vågar påstå livslust.


Vänta inte på att du en dag ska må bra. Agera för att må bra.


Förmågan att inte "fastna" , inte "älta" eller på egen hand gå från att sitta fast i det gamla till att bli mer öppen och mottaglig för det nya, är långt ifrån självklar.

Ditt resultat är mitt fokus, därför använder jag mig av välbeprövade metoder som möjliggör känslomässig eller mental förflyttning vilket ökar chansen att gå från stängd till mottaglig.

Från negativt till positivt. Jag rustar dig och tar dig igenom och förbi olika förändringsprocesser. 


Är du är ett företag med en grupp som redan är i balans, en förening eller en privatperson som är nyfiken på ny nyttig kunskap och personlig utveckling?

Jag utbildar och leder även i dessa fall.


Mitt arbete passar in såväl före, under som efter olika förändringsprocesser.


Varmt välkommen att höra av dig!PSST....


I mina ögon är Du en Favorit och när jag nu arbetar med det som jag tycker är allra roligast och som går helt i linje med mina personliga värderingar, intresse och passion, så är det DU som är kärnan och viktigast i alltihop.


Utan ditt förtroende, utan din vilja och utan din feedback kan jag inte göra mitt arbete och leva på det.


Stort tack till En Favorit som Du!