Välkommen

Klara Stegen Framåt

Hållbara nycklar för kunskap, bearbetning & nyorientering.

Omtanke   Omställning   Omstart

KOMPETENS-UTVECKLING

&

PERSONLIG UTVECKLING


  • UTBILDNINGAR
  • FÖRELÄSNINGAR
  • WORKSHOPS / SEMINARIER
  • COACHING
  • BEARBETNING
  • SAMTAL - EJ TERAPI
  • MODERATORS- UPPDRAG
  • INSPIRATION


" Att låtsas må bra när båten gungar eller när ryggsäcken "skaver", kräver långt mer energi än att arbeta för att må bra. Tro mig jag vet.

Pröva mina konkreta verktyg och upptäck själv! "


 


Mio Rubin

Utbildare, Ledare, ICF-coach, Certifierad handledare, Mentor


Fick du inte tjänsten? Ältar du konflikter? Står du inför omorganisation och övertalighet? Är du eller någon i din närhet drabbad av en allvarlig sjukdom? Har du vänner som sviker? Dödsfall? Arvstvist? Brustna drömmar och förhoppningar? Anledningarna till att du och jag lätt hamnar i svackor eller kanske upplever oro, ångest, rädsla och chock är många.


Kom ihåg: Hur du tänker, reagerar och agerar i förändring påverkar dig själv och alla omkring dig.


Av mig får du pusselbitar, insikter och effektfulla verktyg som är enkla att använda på egen hand.

Jag arbetar med företag, organisationer, föreningar och privatpersoner. Du som är beställare av utbildningar eller som leder en personalgrupp eller som är i förändring för egen del har nytta och användning av mig. Mina insatser är resultatinriktade och jag verkar förebyggande, återuppbyggande eller stöttande för att du i din unika situation bättre ska klara stegen framåt.


Läs gärna mer om mina kompetenser och mitt arbete under OM MIG.


UPPSÄGNING * OMORGANISATION * SKILSMÄSSA * ALLVARLIG SJUKDOM * FLYTT * KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

 

TVIST * KONFLIKT * MOBBING * BESVIKELSE * HOT * DÖD * KROSSADE DRÖMMAR OCH FÖRHOPPNINGAR

 

Vi kan arbeta tillsammans för att:

 

skapa rätt engagemang och mer frisknärvaro /

minimera risk för produktionsbortfall, konflikter och olycksfall /

göra dig trygg i att möta andra, även i obekväma situationer och ren sorg /

säkerställa arbetsro, rätt fokus och bibehållen fart - också i tider av omställning /

kompetensutveckla dig och andra för ökad mottaglighet utan begränsningar /

fokusera på dina möjligheter och mål, samt planera och agera på dem /

utveckla dig som person och lära dig att vända förlust till lust /

stärka relation och förståelse för ökat samspel i grupper /

 

 

Mitt bidrag anpassas efter ditt unika behov, t.ex. :

 

Utbildningar, föreläsningar, WS - kompetensutveckling, ny insikt, övningar, helhetsperspektiv, inspiration

Kurser i bearbetning och nyorientering - utbildning, reflektion, insikt, handling, "släppa taget", mottaglighet

Coaching - fokus på möjligheter och mål, se framåt, passera hinder, planera, kvalitetssäkrad av ICF  

Samtal, mentorskap, debriefing - stöd, redskap, kunskap, ny energi, idéer, omstart - EJ terapi

Läs mer och boka en kurs, en föreläsning eller annat stöd redan idag!

Det ska vara lätt att arbeta med mig.


Hur ska vårt upplägg se ut tycker du?


Korta eller långa projekt? På plats hos dig eller i extern lokal?

Enstaka inhopp eller specificerat antal gånger?

Närvaro - veckovis, månadsvis, timvis eller digital?

Återkommande utbildare vid regelbundna event, konferenser eller utbildningar?


Hitta det sätt som passar dig och ditt unika behov bäst. Vet du inte?

Varmt välkommen att kontakta mig så pratar vi om hur jag kan stötta dig.

!


Varför gör din kunskap om hur vi människor påverkas av "förändring" skillnad?

Jo, för att förändringar påverkar alla olika och även "små" förändringar kan gå på djupet. För att spara egen och andras tid, energi och även smärta, behöver du rätt kunskap, förståelse och konkreta verktyg. Utan kunskap blir man rädd. Med kunskap ökar kvalitén i allt du gör.

Det är enkel logik. Behöver du minska risken för stress, konflikter och olyckor i arbetet? Behöver du kompetensutveckla din personal i bemötande och förståelse? Behöver du bygga starka team eller snabbare hitta tillbaka till energi, motivation och rätt fokus när det som inte får hända ändå händer? Påverkas du professionellt eller privat? Tveka inte att höra av dig i så fall.

 

Du som...

 ansvarar för personal och arbetsmiljö, är beställare av utbildningar, arbetar med olika former av anhörigstöd eller är i en liknande roll, varmt välkommen att kontakta mig!

Liksom du som själv är i förändring, förlust eller sorg och som behöver vända förlust till lust.

KÄNNER DU RÄTT PERSON SOM BEHÖVER MIN KOMPETENS?

Tipsa dem gärna om mig, mina tjänster och min sida! 

Verksamhet: Jag värnar om ditt resultat, din integritet, din tillit och ditt förtroende. Därför arbetar jag alltid under tystnadsplikt och min verksamhet följer högt ställda krav och etiska riktlinjer i alla moment. Din trygghet och möjlighet till utveckling är viktigast för mig.

Vissa steg kräver stöd.

Mission: Att bredda perspektiv och ge nya insikter och ny kunskap som förändrar traditionella synsätt på förändringar och förluster. Jag vill visa världen att förlust och sorg är lika naturligt och normalt som lust och glädje och att egna och andras förluster inte är farligt att möta.